Fri rettshjelp

På enkelte saksområder yter det offentlige fri rettshjelp forutsatt at de økonomiske vilkårene for det er oppfylt. Ta kontakt med oss og hør hvorvidt det kan ytes fri rettshjelp i din sak.

Rettshjelpforsikring

Forsikringsavtaler har som oftest bestemmelse om dekning av utgifter til advokatbistand. Det innebærer at om du kommer opp i tvist knyttet til boligeiendommen, hytte, bil, båt m.v. har du krav på at forsikringsselskapet dekker utgifter til juridisk bistand, gjerne slik at du betaler egenandel fra kr 2 000 til kr 4 000 samt 20% av overskytende. Resterende utgifter dekkes av ditt forsikringsselskap. Ta kontakt med oss og vi undersøker om du har rettshjelpforsikring i din sak.

Våre alminnelige oppdragsbetingelser

Priser

Ordinær timepris for privatpersoner er kr 2.200 + mva 25%.

Timepris avtales ved oppstart av oppdraget.