Utdannelse / erfaring:

– Cand. Jur våren 1995.
– Undervisning ved videregående skole i sosialøkonomi og rettslære høst 1996.
– Juridisk stilling som protokollsekretær i Norges Høyesterett 1996 – 1998.
– Politiadvokat ved Romerike politidistrikt 1998 – 2003.
– Advokat i Eidsvoll fra 2003.
– Fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett fra 2011 til 2019.
– Fast forsvarer for Øvre Romerike tingrett/Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett fra 2019.

Kontakt meg

Epost: rek@eidsvolladvokatene.no
Mobil: 91 79 93 69

Advokat

Runa Elin Kosberg

Advokat i Eidsvoll fra 2003.