Utdannelse / erfaring:

– Politiskolen 1983
– Cand. jur våren 1989
– Advokatfullmektig og seinere advokat i Juridisk avdeling Bergen Bank AS / Den norske Bank AS 1989 – 1991
– Dommerfullmektig ved Hedmarken sorenskriverembete 1991-1993
– Advokat i Eidsvoll fra 1993
– Fast forsvarer for Eidsvoll tingrett/Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett 2007 til 2019.
– Fast bistandsadvokat for Øvre Romerike tingrett/Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett fra 2019.

Kontakt meg

Epost: jl@eidsvolladvokatene.no
Mobil: 934 19 516

Advokat

Jørund Lægland

Advokat i Eidsvoll fra 1993