BISTAND VED EIENDOMSOVERDRAGELSE

Eiendomsmegling

Vi tilbyr bistand ved eiendomsoverdragelser der eiendomshandel har kommet i stand mellom selger og kjøper, typisk hvor selger har stått for salgsarbeidet selv, ved salg/overdragelse innen familien eller enighet om salg har kommet i stand på annen måte.

Pris for tjenesten er kr 16.000 inkl. mva. I tillegg kreves dekket kostnader ved oppdraget. Skriftlig avtale om pris for oppdraget skal inngås.