HVEM ER VI?

Velkommen til Advokatene Lægland, Kosberg & Hanisch AS

Advokatene Lægland Kosberg & Hanisch AS består av 3 advokater og en kontormedarbeider.

Vi kan bistå innenfor de fleste rettsområdene og tar oppdrag fra både privpersoner, næringsdrivende og organisasjoner.

Fri rettshjelp

På enkelte saksområder yter det offentlige fri rettshjelp forutsatt at de økonomiske vilkårene for det er oppfylt. Ta kontakt med oss og hør hvorvidt det kan ytes fri rettshjelp i din sak.

Trenger du juridisk bistand?

Vormavegen 11, 2080 Eidsvoll
Telefon: 63 95 99 70
E-post: post@eidsvolladvokatene.no
Org.nr. 944 788 573 mva

Lægland, Kosberg & Hanisch

HVA KAN VI TILBY?

Rettsområder

Vi yter juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og det offentlige innen de fleste rettsområdene.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller send oss en epost dersom du trenger juridisk bistand.

BISTAND VED EIENDOMSOVERDRAGELSE

Eiendomsmegling

Vi tilbyr bistand ved eiendomsoverdragelser der eiendomshandel har kommet i stand mellom selger og kjøper, typisk hvor selger har stått for salgsarbeidet selv, ved salg/overdragelse innen familien eller enighet om salg har kommet i stand på annen måte.