Advokat – Jørund Lægland

Utdannelse/erfaring:

– Politiskolen 1983
– Cand. jur våren 1989
– Advokatfullmektig og seinere advokat i Juridisk avdeling Bergen Bank AS / Den norske Bank AS 1989 – 1991
– Dommerfullmektig ved Hedmarken sorenskriverembete 1991-1993
– Advokat i Eidsvoll fra 1993
– Fast forsvarer i Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett fra 2007

Epost: jl@eidsvolladvokatene.no
Mobil: 934 19 516

 • Kontakt

  Advokatene Lægland Kosberg & Hanisch AS
  Vormavegen 11
  2080 Eidsvoll

  Telefon: 63 95 99 70
  Telefax: 63 96 03 79

  E-post: post@eidsvolladvokatene.no
  Org.nr. 944 788 573 mva
 • Finn oss