Priser

Timepris er fra kr 1 600 + 25% mva
Timepris avtales før oppdraget starter.

Fri rettshjelp

På enkelte saksområder yter det offentlige fri rettshjelp forutsatt at de økonomiske vilkårene for det er oppfylt. Ta kontakt med oss og hør hvorvidt det kan ytes fri rettshjelp i din sak.

Rettshjelpforsikring

Forsikringsavtaler har som oftest bestemmelse om dekning av utgifter til advokatbistand. Det innebærer at om du kommer opp i tvist knyttet til boligeiendommen, hytte, bil, båt m.v. har du krav på at forsikringsselskapet dekker utgifter til juridisk bistand, gjerne slik at du betaler egenandel fra kr 2 000 til kr 4 000 samt 20% av overskytende. Resterende utgifter dekkes av ditt forsikringsselskap. Ta kontakt med oss og vi undersøker om du har rettshjelpforsikring i din sak.

Våre alminnelige oppdragsbetingelser

 • Kontakt

  Advokatene Lægland Kosberg & Hanisch AS
  Vormavegen 11
  2080 Eidsvoll

  Telefon: 63 95 99 70
  Telefax: 63 96 03 79

  E-post: post@eidsvolladvokatene.no
  Org.nr. 944 788 573 mva
 • Finn oss